Në Bankën Amerikane të Investimeve S.A. (ABI) kalon Dega e Bankës Kombëtare të Shqipërisë.

1127

Siç është theksuar në një deklaratë, nënshkruar një kontratë përfundimtare të shitjes së degës së saj 100%, Banka NBG Albania Sh.A. (NBG Albania), me ABI.

Transaksioni ishte pjesë e planit të saj të ristrukturimit dhe përputhje me angazhimet përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Konkurrencën, dhe ka një efekt pozitiv në mjaftueshmërisë së kapitalit CET 1 (me tremujorin e tretë të vitit 2017) dhe është subjekt zakonshme rregullatore dhe të tjera miratimet, përfshirë miratimet nga Banka Qendrore dhe Komisioni Shqiptar i Konkurrencës “.

NBG Albania filloi veprimtarinë e saj në Shqipëri në vitin 1996 si një degë e EIB në Tiranë. Në vitin 2012, ajo u bë një bankë e pavarur plotësisht e licencuar dhe prej atëherë ka funksionuar si një degë 100% e EIB-së, duke ofruar një gamë të gjerë të produkteve financiare për individët dhe klientët e korporatave, të tilla si huadhëniet, depozitat, tregtia e financave dhe paraja dhe menaxhimi i tregut të parasë.

ABI, nga ana e saj, është degë 100% e Transit Sh.pk, një institucion financiar jobankë në Shqipëri, duke u fokusuar në ofrimin e mundësive fleksibël të financimit për kompanitë dhe individët. Ka një licensë bankare për aktivitetet e huadhënies dhe depozitave, shërbimet e pagesave në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe operacione të tjera bankare./Eleftherotipos/

 

 

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: