Në botë “Jo-ekzistente” 220 milionë fëmijë, nuk kanë çertifikatën e lindjes

Bota

lindjet -1Rreth 51 milionë fëmijë, pra një e treta e fëmijëve e të lindur në botë çdo vit, këta fëmijë nuk kanë certifikatën e lindjes dhe në bazë të ligjit janë “jo-ekzistente”. Është vlerësuar se ekzistojnë aktualisht në botë rreth 220 milionë fëmijë të moshës deri në pesë vjeç , të cilëve nuk është regjistruar në ndonjë regjistër lindja e tyre. Një njeri pa certifikatë lindjeje nuk mund të provojë as moshën as kombësi. Këta janë të prekshme për punën e detyruar, trafikimi, rekrutimin e detyruar dhe të abuzimit. Pa këtë certifikatë nuk ka të drejtë për të shkuar në shkollë, për të dërguar një pasaportë, të hapur një llogari bankare, për të votuar ose për të gjetur punë. Me pak fjalë nuk mund të jetojnë normalisht. Ky problem rëndon shumë vende të botës, deri në atë pikë sa që përqindja e fëmijëve pa certifikatat e lindjes janë alarmante. Sipas UNICEF-it, në Somali kjo shifër është e madhe: duke arritur në 97% të sapolindurve, ndërsa në disa pjesë të Azisë Jugore shkon në 63%. Në vendet më të zhvilluara, me përjashtim të Ballkanit, regjistrimi i lindjes së një fëmije nga shteti është një e drejtë individuale. Megjithatë, shumë prindër gjejnë të vështirë për të paguar gjoba të larta dhe mund të rezultojë me probleme teknike ose informacion të pamjaftueshëm në lidhje me përfitimet e certifikatës së lindjes. Vende të tilla si, Nigeria, Senegali dhe Kenia, duket se kanë gjetur një, zgjidhje të thjeshtë: regjistrimin në regjistrin e lindjes me një mesazh të thjeshtë teksti! Brazil ka vendosur një tjetër rrugë, më efektive, një dekadë më parë: regjistrimi është falas për të gjithë dhe pothuajse të gjithë fëmijët atje, në një vend të madh 191 milionë, të kenë certifikatat e lindjes. Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit të ri të OKB-së, premtojnë për të çrrënjosur varfërinë ekstreme dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës deri në vitin 2015. Ekspertët shpresojnë se “vrull në rritje” që ekziston tani do të forcojë të drejtat e këtyre fëmijëve dhe për t’u dhënë shumë prej tyre pasaportë për një jetë më të mirë: certifikata e lindjes.