Popullsia migrante: 21.6 milionë shtetas të vendeve të treta jetojnë në BE

493

Më 1 janar 2017, numri i njerëzve që jetojnë në një shtet anëtar të BE dhe që ka shtetësi të vendeve të treta ishte 21.6 milion, një shifër që përfaqëson 4.2% të popullsisë së BE-28. Përveç kësaj, më 1 janar 2017, 16.9 milion njerëz që ishin shtetas të një shteti tjetër anëtar të BE-së jetonin në Shtetet Anëtare të BE-së.

Më 1 janar 2017, 36.9 milion njerëz të lindur jashtë BE-28 jetonin në Shtetet Anëtare të BE-së, ndërsa 20.4 milion njerëz jetonin në një Shtet Anëtar të BE-së, ndryshe nga ku ata ishin të lindur. Vetëm në Hungari, Irlandë, Luksemburg, Sllovaki dhe Qipro numri i njerëzve të lindur në shtete të tjera anëtare të BE-së tejkalon ata të lindur jashtë BE-28.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: