Sa emigrantë janë të ligjshëm në Greqi, shifrat zyrtare nga Ministria e Emigracionit

Emigracioni Greqi

30% e emigrantëve në Greqi janë shtetas dhe emigrantë të BE-së, 62% shtetas të vendeve të treta me leje qëndrimi dhe 8% janë përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare (statusi i refugjatit ose mbrojtje shtesë).

Ministria e Migracionit dhe Azilit ka nxjerrë ndër të tjera të dhëna të detajuara për numrin e emigrantëve që banojnë në Greqi, lejet e qëndrimit, flukset migratore dhe kërkesat për azil.

 

Në veçanti, është regjistruar se 748 709 emigrantë kanë banuar ligjërisht në Greqi deri në shkurt 2023, duke shënuar një rënie të lehtë krahasuar me gjashtë muaj më parë. (Në gusht 2022 numri përkatës ishte 754,862 persona).

Nga këta, 30% janë shtetas dhe emigrantë të BE-së, 62% shtetas të vendeve të treta me leje qëndrimi të vlefshme dhe 8% janë përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare (statusi i refugjatit ose mbrojtje shtesë) me ‘Leje qëndrimi Uniforme’ aktive.

Lejet e qëndrimit
Lejet e qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta të vlefshme në shkurt 2023 janë gjithsej 463 177, duke shënuar një krahasuar me shkurtin 2022 dhe 0,46% krahasuar me janarin 2023.

Tre vendet kryesore të origjinës së shtetasve të vendeve të treta me leje qëndrimi të vlefshme janë Shqipëria me një përqindje prej 60.0%, Kina me 5.0% dhe e ndjekur nga Gjeorgjia me një përqindje prej 4.3%.

Në shkurt 2023, janë paraqitur gjithsej 15,807 kërkesa (7,370 fillestare dhe 8,437 rinovime) me 19% më pak krahasuar me janarin 2023 dhe krahasuar me kërkesat përkatëse të paraqitura në shkurt 2022 gjithashtu rënie 29%.

Gjithashtu, janë dhënë 10,232 leje qëndrimi, me një rënie prej 6% krahasuar me janarin 2023 dhe gjithashtu 10% në rënie në krahasim me shkurtin 2022.

Licenca të forta investitore
Totali i lejeve të qëndrimit të përhershëm të investitorëve (fillestare dhe rinovuese) të vlefshme në shkurt 2023 arrijnë në 11,884. ndërsa 10,105 (përqindja 85%) kanë të bëjnë me grantet fillestare dhe 1,779 (përqindja 15%) kanë të bëjnë me rinovimet.

Vendi kryesor i origjinës së investitorëve në vendin tonë janë shtetasit kinezë, në masën 62.5%, të ndjekur nga një numër shumë më i vogël nga shtetasit turq (6.6%) dhe libanezë (4.6%).