Shqipëria kërkon ndihmë Evropës. Përgjigja e menjëhershme e Greqisë ndaj kërkesës së Tiranës.

Aktualitet

Shqipëria ka marrë ndihmë të mënjehershme nga Greqia nëpërmjet Sekretariatit të Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile, duke iu përgjigjur drejtpërdrejt kërkesës së qeverisë shqiptare për të aktivizuar Qendrën Evropiane për Bashkërendimin e Reagimit të Emergjencave .

Kontributi i Greqisë për Shqipërinë është  në 5 gjeneratorë 2.5 kVa, 1.500 i papërshkueshëm nga uji si dhe 100 pale çizme)

Shqipëria ka bërë thirrje për aktivizimin e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile, pasi vendi përballet me mungesa kryesisht në materialet e ndërtimit , pajisje të tjera emergjente (p.sh. gjeneratorë, lente, pompa uji), furnizime emergjente (kuti të ndihmës së shpejtë, xhaketa shpëtimi si dhe ushqimi (ushqime të thata dhe të mbushura, ushqime për fëmijë dhe pelena)

Përveç Greqisë, Austrisë, Francës, Italisë, Sllovakisë dhe Sllovenisë kanë ndihmuar gjithashtu. Përveç kësaj, Shqipëria ka kërkuar mbështetje në Qendrën Euro-Atlantike për Bashkërendimin e Reagimit ndaj Fatkeqësive (EADRC). Bullgaria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia tashmë kanë ofruar ndihmë dypalëshe.