Tarifa sociale në Greqi / Faturat e energjisë elektrike: Kush ka të drejtë për energji elektrike të lirë – Si të aplikoni

Ekonomi

Faturat e energjisë elektrike: Ndryshimet e ardhshme dhe tarifa e re sociale

Përfituesit që i bashkohen K.O.T. duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme për secilën kategori:

Kategoria C.O.T. A:

Kjo kategori përfshin ata që plotësojnë kriteret për marrjen e të Ardhurave të Solidaritetit Social (SSI):

i. Vlera totale e pasurisë së paluajtshme të ekonomisë familjare nuk mund të kalojë shumën prej 90.000 euro për familje me një person, e shtuar me 15.000 euro për çdo anëtar shtesë dhe deri në 150.000 euro.

ii. Shpenzimi objektiv i pasurisë së luajtshme të familjes (vetura pasagjerësh ose dyrrota) nuk mund të kalojë shumën totale prej 6000 euro.

iii. Shuma totale e të ardhurave, deri në gjashtë muaj para dorëzimit të aplikimit, nuk mund të kalojë shumat në tabelën e mëposhtme:

Kategoria C.O.T. B:

Kjo kategori përfshin ata që plotësojnë kriteret e mëposhtme të të ardhurave:

Regjimi i ri në tregun me pakicë të energjisë elektrike, masat mbështetëse për shtresat vulnerabël për sa i përket kostove të energjisë dhe kompensimi i ngrohjes për këtë dimër do të jenë pjesë e njoftimeve që kryeministri do të bëjë në TIF pas rreth dy javësh.

Zbuloni nëse jeni përfitues i Tarifës Sociale Familjare (KOT) ose nëse mund t’i bashkoheni Regjistrit të Klientëve në nevojë, në 6 hapa

Hapi 1. Me hyrjen në sistem do t’ju kërkohet të konfirmoni AMKA-në tuaj dhe të jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave të kërkuara (të tuajat, të bashkëshortit tuaj dhe të fëmijëve tuaj të mbrojtur).

Hapi 2. Pas pëlqimit tuaj, shfaqet një formular që përmend disa nga të dhënat tuaja personale. Zgjidhni për cilin CTO dëshironi të aplikoni.

Hapi 3. Është e nevojshme të plotësohet numri i furnizimit me energji elektrike. Kërkohet gjithashtu e-mail dhe një numër telefoni celular që do të përdoret për të dërguar çdo njoftim.

Hapi 4. Për aplikimet CTO-A ju duhet të keni një aplikim të miratuar për KEA. Kërkesa për një aplikacion të përditësuar të KEA-së në dy muajt e fundit nuk vlen më. Për sa kohë që ekziston një aplikim aktiv i miratuar. Për CTO-A nuk kërkohet pëlqimi i të ftuarve sepse i është dhënë AKE-së.

Për aplikimet e KOT-B ose përfshirjen në Regjistrin e Klientëve të Cënueshëm, në rast se familja juaj ka edhe anëtarë të ftuar të rritur, për të parë nëse i përmbushni kriteret, kërkohet pëlqimi i mysafirëve të ftuar përmes kodeve të tyre të Taxisnet për të hyrë në detajet e tyre nga A.A.D.E. Nëse kërkohet pëlqimi për një person, ai shprehet qartë.

Hapi 5. Pasi të jenë dhënë të gjitha pëlqimet e kërkuara të anëtarëve të rritur të familjes suaj dhe të plotësohen të gjitha fushat e kërkuara, shfaqet informacioni nëse i përmbushni kriteret apo jo.

Hapi 6. Për t’u bërë përfitues duhet të shtypni butonin [Submit Application]. Nëse plotësoni kriteret e CTO-së, kufiri katërmujor i konsumit shfaqet gjithashtu për faturimin me CTO-në që keni kërkuar. Përndryshe, arsyet e refuzimit shfaqen në detaje.

Burimi : PROTO THEMA