Divorci një “Bombë” në psikologjinë e fëmijëve

Shendeti

ndarrja e vogelNdikimi i një divorci të anëtarëve të familjes përtej mosmarrëveshje është një “bombë”, sidomos kur ka fëmijë, të cilët përjetojnë ndryshime më dramatike kryesisht mendore dhe emocionale. Akoma edhe kur fëmijët nuk reagojnë ndaj ndryshimeve në një mënyrë të qartë, vuajnë në heshtje, duke pritur nga prindërit e tyre për të marrë mesazhe që këta janë duke u përpjekur për të dërguar. Sipas rezultateve të anketës doli se, divorci nuk ka të njëjtin ndikim mbi të gjithë fëmijët. Megjithatë, mbi 40%  që ka ndikuar në psikikën e tyre ishte mjaft serioze. Së pari, ajo ndryshon cilësinë e marrëdhënieve të fëmijës me çdo prind veçmas pas divorcit, ndërsa fëmija merr neglizhencën apo edhe indiferencën gjatë divorcit dhe pas, të rriturit rreth tij.
Emocionet negative të prindërve të plagosur shpesh kthehet në breshëri të vetë fëmijës, e cila rrallë qëndron jashtë betejës në mosmarrëveshje. Për më tepër, zhvlerësimi i vazhdueshëm i prindit që jeton në një shtëpi tjetër e atij që është në mbikëqyrje, shkakton një stres dhe dhimbje te fëmija. Çdo fëmijë reagon krejtësisht ndryshe në një divorc dhe kjo varet nga shumë faktorë të tillë si mosha, personaliteti, marrëdhënie me prindin i cili do të largohet nga pozita e serisë së vëllezërve etj.

Fëmijët e moshës parashkollore (2,5 – 6 vjeç) kanë nevojë më të madhe për prindërit e tyre, pasi me të cilët ndjehen më të sigurt, por kanë vështirësi për të kuptuar se “mami dhe babi nuk jetojnë më së bashku.”

Zakonisht fëmijët reagojnë me lot dhe zemërim, duke paraqitur shqetësime gjatë gjumit, dhe gjatë ushqimit, bëhen agresiv dhe kanë shumë frikë. Në të vërtetë, sa i vogël është fëmija, aq më e mundshme është që të ndihet fajtor në lidhje me divorcin e prindërve. Fëmijët më të rritur në moshë 7-11 vjeç, pavarësisht nga fakti se ata e dinë se çfarë është divorci, e kanë vështirë për të pranuar se prindërit e tyre kanë vendosur të jetojnë të ndarë. Në mënyrë tipike tregojnë simptomat e ankthit, trishtim dhe zemërim intensivë, ndërsa performanca e prekur dhe të shkollës, gjithashtu tregojnë përqendrim të dobët dhe neglizhim në mësime në shkollë.

Refuzimi

Adoleshentët më në fund mund të tregojnë se janë tërhiqur apo distancuar nga procesi, por shpesh tregojnë simptomat e depresionit, çrregullime dhe ankth në lidhje me të ardhmen e tyre. Disa nga reagimet tipike të fëmijëve në procesin e shkurorëzimit janë:

Fajtor

Ata mendojnë se janë për të fajtor për mosmarrëveshjet  e prindërve të tyre. Kjo është më e përforcuar kur prindërit përplasen në prani të fëmijëve.

Refuzojnë

Ata nuk pranojnë se babai do të qëndrojë në një shtëpi dhe të kultivojnë në mendjet e tyre idenë se ne jemi të gjithë së bashku përsëri.

Zemërimi dhe agresioni

Mund të shprehin sjellje agresive në prindërit dhe vëllezërit e motrat, por edhe në shkollë.

Trishtim

Tregojnë të trishtuar, qajnë ose bëjnë veprime të pakontrolluara.

Frikë

Shumë fëmijë të ndjehen të braktisur kur prindërit e tyre ndahen. Ata shqetësohen se kush do të kujdesen për ta dhe kjo manifestohet me grindje apo me trishtim.

Ndryshime në zakone

Sjell përçarje në jetën e tyre të përditshme. Mund të përjetojnë simptoma të qenët i përgjumur, probleme me gjumin dhe ushqimin, tensione, izolim.

Të pasigurt

Mbeten bashkangjitur me prindit, nuk pranojnë të shkojnë në shkollë dhe adoptojnë sjellje manipuluese ndaj prindërve të tyre, veçanërisht kur ata shkojnë nga shtëpia e tij e një prind në shtëpinë e tjetrit.