Francë: Rikthimi i ngrohjes globale është i saktë

557

“1000 dollarë në vit për frymë”, argumenton Ministri Francez i Financave Bruno Le Mer

Përmbushja e qëllimeve të marrëveshjes së klimës në Paris do të kushtonte 1.000 dollarë në vit për frymë, tha Ministri Francez i Financave, Bruno Le Maire, i cili ka kërkuar rifinancimin e Fondit të Gjelbër të Klimës për këtë qëllim. .

“Ngrohja globale kushton shtrenjtë. Vlerësimi ynë është që nëse do të përmbushim objektivat e Marrëveshjes së Parisit, do të duhen 1000 dollarë në vit, për frymë për vitet e ardhshme.

“Kjo është arsyeja pse ka nevojë për mobilizim të të gjitha organizatave ndërkombëtare, Bankës Botërore, Bankës Evropiane të Investimeve dhe ne duam, në G7 në Biarritz, një numër njoftimesh për Fondin e Gjelbër të Klimës,” theksoi ministri  Le Mer.

Ai vuri në dukje se u ka telefonuar homologëve të tij G7 “për t’u kërkuar që të marrin pjesë në rifinancimin” të Fondit. Fondi i Gjelbër i Klimës, i krijuar në Kankun, Meksikë në vitin 2010 dhe i vendosur në Durban (Afrika e Jugut) , mbështet kryesisht vendet në zhvillim më të ekspozuara ndaj ndryshimeve klimatike.

Qëllimi fillestar i Fondit ishte mbledhja e 100 miliardë dollarëve në vit nga vendet e zhvilluara për përfitimin e vendeve në zhvillim. Jashtë Fondit, Bruno Le Mer do të dëshironte të mobilizonte “mjetet teknike që do të drejtojnë flukset financiare në luftën kundër ngrohjes globale dhe të rinovueshme”.