Humbën jetën 11 emigrantë, Gjykata Evropiane dënon Greqinë për mbytjen e anijes. Shkelja e ndalimit të trajtimit çnjerëzor dhe degradues (neni 3 i Konventës)

Greqi

Me një vendim, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut dënoi Greqinë 8.5 vjet pas mbytjes të anijes në Farmakonissi, duke detyruar që t’u paguajërefugjatëve një dëmshpërblim total prej 330 mijë eurosh.

Mbytja e anijes ku humbën jetën 11 persona ndodhi më 20 janar 2014 dhe ky vendim i Gjykatës Evropiane shfajëson 16 të mbijetuarit, të cilët pretenduan se ishte një operacion riatdhesimi nga rojet bregdetare greke. Në të njëjtën kohë, dënon vendin për shkelje shumë të rënda të ligjit ndërkombëtar dhe të drejtave të njeriut.

Më në detaje, vendimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dënoi Greqinë për:

A) Shkelja e së drejtës për jetë (neni 2 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut), duke gjykuar se ka pasur lëshime dhe neglizhencë në procedurat e ndjekura nga autoritetet greke pas mbytjes së anijes pasi “nuk kanë kryer një hetim të plotë dhe efektiv që mund të hedhë dritë mbi rrethanat që çuan në fundosjen e anijes”. Ai konsideron gjithashtu se autoritetet greke nuk respektuan detyrimin e tyre për të mbrojtur jetën e njerëzve pasi ato “nuk bënë atë që mund të pritej në mënyrë të arsyeshme për të mbrojtur aplikantët dhe të afërmit e tyre me nivelin e mbrojtjes që kërkohet nga neni 2 i Konventës”.

B) Shkelja e ndalimit të trajtimit çnjerëzor dhe degradues (neni 3 i Konventës). Ai gjykon se 12 nga 16 emigrantët “vuajtën pasi anija u fundos një trajtim poshtërues për sa i përket kontrollit fizik të cilit iu nënshtruan kur mbërritën në Farmakonisi”.

Gjykata vendosi që Greqia duhet të paguajë gjithsej 330,000 euro për dëmin moral të pësuar nga kërkuesit, të shpërndara si më poshtë: 100,000 euro për njërin prej kërkuesve, 80,000 euro për tre nga kërkuesit së bashku, 40,000 euro për një tjetër prej ankuesve. dhe 10,000 euro për secilin nga 11 aplikantët e mbetur.